khabarbanoo.ir

برای آموزش خود مراقبتی کودکان چه می کنیم؟
هر از چند گاهی خبری از کودک آزاری به ویژه آزارهای جنسی شنیده می شود. گرچه افکار عمومی نسبت به چنین موضوعاتی حساس است و واکنش مناسب را نشان می دهد اما اغلب این واکنش ها بعد از وقوع حادثه و مطلع شدن جامعه روی می دهد.
رانندگی زنان؟ چرا که نه!
امروزه زنان و دختران کثیری، بخشی از زیست اجتماعی خود را با رانندگی در خیابان ها و بزرگراه ها تجربه می کنند. حضور فراگیر زنان در این حوزه ارزیابی های مختلفی را به همراه دارد. این فیلم به بخشی از این ارزیابی ها می پردازد.
مردم درباره دستفروشی در مترو چه می گویند؟
رادیو بانو
اخیرا رییس شورای شهر تهران در گفتگویی اعلام کرده بود که تعداد دستفروشان مترو از تعداد مسافران بیشتر است. نظر چند شهروند در را در این فیلم می بینیم.
مردان درباره کار زنان چه می گویند؟
رادیو بانو
اگر می خواهید بدانید مردان درباره کار زنان چه می گویند این فیلم را ببینید.
نظرسنجی
با کدامیک از گزینه های زیر بیشتر موافقید؟
با حضور زنان در مسابقات جام جهانی والیبال راه برای حضور زنان در تمامی مسابقات ورزشی هموار شد.
حضور زنان در ورزشگاه ها یک موضوع فرعی است، در حوزه زنان مسایل مهمتری وجود دارد.
حضور زنان در ورزشگاه صرفا ساختار مردانه اجتماع را به چالش می کشد و گره ای از مشکلات زنان باز نمی کند.
حضور زنان در ورزشگاه یک حرکت نمادین برای به رسمیت شناخته شدن حقوق احتماعی زنان از سوی جامعه مردسالار ایران است.